Aleksandr Mekal'

? ?????±?? 4 / Rambo IV (2008)

	
Rambo (2008)
 aka Rambo: To Hell and Back - USA (working title)
 aka Rambo 4: John Rambo - Singapore (English title)
 aka Rambo: First Blood Part IV - USA (fake working title)
 aka Rambo IV - USA (working title)
 aka Rambo 4 - India (English title), Singapore (English title)
 aka Rambo IV: In the Serpent's Eye - USA (working title)
 aka Rambo IV: End of Peace - USA (working title)
 aka Rambo IV: Pearl of the Cobra - USA (working title)
 aka John Rambo
?? ?‚?°?????… ?„???»?????° ?…???‡?µ?‚???? ???°???????°?‚?? “?? ???‚???»?µ ? ?????±??”, ???? ???µ?»?? ?? ?‚????, ?‡?‚?? ?????µ?????? ???‚???‚ ?„???»???? (?‚???‡???µ?µ ?µ???? ???µ?????°?? ?‡?°???‚??) ?? ???????µ ?????µ???? ?·?°???°?» ???‚???µ?»?????‹?? ???‚???»??, ???»?????? “? ?????±??” ???µ???µ???‚?°?»?? ?±?‹?‚?? ?„?°?????»???µ?? ???????????µ??????, ?° ???‚?°?»?? ???±???·???°?‡?µ?????µ?? ?„???»????????, ?? ?????‚?????‹?…… ?° ???????±?‰?µ ?‡?‚?? ?? ???±????????????, ?’?‹ ?? ?‚?°?? ?????µ ???????????°?µ?‚?µ ???°?»?°?±???? ? ?????±??, ???? ?? ?? ???„???????µ ? ?????±??.
???? Sylvester Stallone ?? ?? ???‚???? ?„???»?????µ ???‹???????°?µ?‚ ???°?? ?‘???¶?µ, ???‚?°???µ??????????, ???? ???°?±?°?????? ?‚?°?????? ??-????-????, ?????»?? ?¶???????‚???? ?»???????‚ ????, ???????????? ???·-?·?° ???‚?°???????‚??, ?? ???‚???? ???µ?????? (???????»?µ?????µ???) ?µ???? ???????????°?» ???‚?????? ???°?µ????????????, ?…???‚?? ???????????°?» – ???‚?? ???????±?? ?????°?·?°????, ?????????µ?µ ???°?????????°?» ?? ???µ???°?». ?????‡?° ??????????, ?????°?????‡???‹?µ ???µ???µ???‚???µ?»????.
?????µ ?????°?????‚????, 10 ???· 10

Written by mekal

March 2nd, 2008 at 3:14 am

Posted in WordPress